Associatie Consulting Engineering Company

ACEC services


Missie

ACEC- company behartigt de belangen van opdrachtgevers en dirigeert CO2- en energiebesparende groene energie projecten. Wij ontwikkelen en realiseren deze projecten met aangesloten bedrijven. 

Wij ontwerpen en begeleiden, ontwikkelen en realiseren:
CO2 neutrale energieopwekking
Hergebruik van energie
Energie neutrale gebouwen en leefomgeving

Het verlenen van diensten op het gebied van huisvesting teneinde keuzes in huisvestingsoplossingen, op het gebied van kosten en functionaliteit, voor de klant transparant te maken en de klant te ondersteunen bij de realisatie van de gekozen huisvestingsoplossing.


 

Speerpunten zijn:

Energieopwekking zonder fossiele brandstoffen en CO2
Verbeteren van het imago van de industrie en utiliteit door beperking van energieverbruik en hergebruik van restwarmte.
Juiste investeringen in infrastructuur, efficiënt energiebeleid en alternatieve systemen
Verbeteren van de technieken in het bouwproces, met  intelligente geïntegreerde  gebouwenconcepten.
Verbeteren van de leefomgeving doortoepassing innovatieve intelligentie en gebruiksgemak
Breeam realiseren van uw projecten 
Monitoren en begeleiden van de energiestromen in gebouwen 
Verbetering van inkoop 

Design & art op maat integreren in uw project

Consulting Engineer

ACEC- company biedt met professionals uit de publieke en private sector ontwerpen, diensten en expertise aan. We werken integraal in een coalitie en ontwerpen en realiseren techniek in moderne gebouwen, renovatieprojecten, scholen, ziekenhuizen en industrie

Schone energie opwekkingsinstallaties, energie-efficiënte oplossingen, werktuigkundige-,  elektrische en veiligheidssystemen zijn onze corebusiness 

In de design fase, worden haalbaarheidsstudies en milieu-impact studies verricht.  

Bij de realisatie voorzien we voor onze opdrachtgevers begeleiding en toezicht, voeren inspecties uit  bij de bouwwerkzaamheden en geven wij  technische advies en bijstand.

Art & design zijn verweven in en toegevoegd aan onze ontwerpen omdat wij de overtuiging hebben dat dit onze leefomgeving meerwaarde biedt   


Visie

ACEC- company behartigt de belangen van opdrachtgevers en dirigeert CO2- en energiebesparende groene energie projecten. Wij ontwikkelen en realiseren deze projecten met aangesloten bedrijven. 

Wij ontwerpen en begeleiden, ontwikkelen en realiseren: 
CO2 neutrale energieopwekking
Hergebruik van energie
Energie neutrale gebouwen en leefomgeving

Het verlenen van diensten op het gebied van huisvesting teneinde keuzes in huisvestingsoplossingen, op het gebied van kosten en functionaliteit, voor de klant transparant te maken en de klant te ondersteunen bij de realisatie van de gekozen huisvestingsoplossing.